Om Gröntänk

Lärande för hållbar utveckling


Gröntänk - Sanne Björklund

Gröntänk ägs och drivs av mig, Sanne Björklund. Jag har skrivit boken Lärande för hållbar utveckling i förskolan samt Uteverksamhetens möjligheter, båda utgivna av Studentlitteratur.  

Jag är i grunden miljövetare men har också fil. mag. i ledarskap och offentlig organisation och har arbetat som såväl utomhuspedagog som miljöpedagog och utvecklingspedagog inom förskolan.

Jag skriver artiklar åt Förskoleforum, som är Sveriges ledande kompetensutvecklingsplats för alla som är verksamma inom förskola. Genom Gröntänk jobbar jag med lärande för hållbar utveckling på flera olika sätt. Det kan vara till exempel genom föreläsningar, webbkurser, texter och work-shops. 

Jag brinner för lärande för hållbar utveckling och ser vilken energi det tillför pedagogiska verksamheter att arbeta med ett så viktigt och meningsfullt område som hållbar utveckling är.

Vi behöver bygga en ny relation mellan människa och miljö och det finns ingen bättre plats att börja detta relationsbygge än i förskola och skola.  


 En av Gröntänks kunder berättar

Vi på Värsås förskola anlitade Gröntänk för att få en inspirationsdag kring Hållbar utveckling i förskolan kopplat till uteverksamheten. Inför vår projektstart för ett år sedan använde vi Sanne Björklunds bok för att få inspiration och tanken väcktes redan då att kunna anlita Gröntänk för en föreläsning och workshop. Föreläsningen gav oss inspiration och givande pedagogiska diskussioner som ledde till en ökad medvetenhet och samsyn på vår förskola. Workshopen utomhus på vår egen gård, gav oss tankar och idéer för hur vi kan utveckla vår uteverksamhet både på kort och lång sikt. Effekten vi ser nu är ett ännu större engagemang för att fortsätta skapa utmanande lärmiljöer i vår uteverksamhet där vi får möjlighet att förundras tillsammans med barnen. Vi kan varmt rekommendera Gröntänks föreläsningar och workshops! 

Anna Westermark, förskolechef Skövde kommun.

Recension av boken Uteverksamhetens möjligheter. 

Jag tycker att författaren med sitt helhetsgrepp från teori och praktik på ett suveränt sätt lyckas med sitt syfte att väcka lust och vilja att utveckla uteverksamheten i förskolan. I en trevlig ton och med ett lättillgängligt språk och upplägg utvecklar hon uteverksamhetens möjligheter, ger en konkret och generös uppsättning "görande"-förslag samt modeller för organisation och utveckling. Den fysiska miljöns utformning och material, organisationen och pedagogernas idéer om vad som är syftet med uteverksamheten är, enligt författaren, de avgörande faktorerna för vad barnen får möta. (Lektör Eva Lexell Törnblom, publicerat i BTJ-häftet nr 6, 2016.)

Work-shop kring hur vi kan utveckla förskolornas utemiljöer i ett av områdena i Malmö. 

Work-shop kring hur vi kan använda oss av konstformen Landart i förskolan

 

Föreläsning på SETT 2017

Sanne Björklund, Görntänk.

Författare av böckerna Lärande för hållbar utveckling i förskolan samt Uteverksamhetens möjligheter.