Varmt välkommen!

Gröntänk erbjuder kunskap och inspiration kring lärande för hållbar utveckling för alla som möter barn och unga i sin vardag. Gröntänk ägs och drivs av Sanne Björklund.

Många ser det som en självklarhet att arbeta med lärande för hållbar utveckling - andra står precis i startgroparna - man vill men vet inte riktigt hur. Hållbar utveckling kan kännas komplext och svårt att omsätta i praktiken och det är precis det som Gröntänk kan hjälpa er med.  Oavsett var ni befinner er i processen kan Gröntänk tillföra inspiration och kunskap så att ni får ny energi i ert arbete. Så att ni får en verksamhet som genomsyras av hållbarhet för både människor och miljö. 

Världen står idag inför stora utmaningar och det blir allt viktigare att vi tillsammans verkar för att skapar en mer hållbar utveckling. Vi behöver bygga en ny relation mellan människa och miljö och det relationsskapandet börjar redan i barndomen. Därför vänder sig Gröntänk till alla som på olika sätt möter barn och unga genom såväl fritid som utbildning. 

Läs mer...