Tjänster

Här nedan kan du se vilka tjänster Gröntänk erbjuder.


Föreläsningar

  • Föreläsning kring Lärande för hållbar utveckling i förskolan-  2,5 timmar inklusive paus
  • Föreläsning kring Uteverksamhetens möjligheter i förskolan-  2, 5 timmar inklusive paus

Handledning och workshops

  • Work-shop där vi utvecklar uteverksamheten utifrån lärande, hälsa och hållbar utveckling
  • Land art work-shop. Tillsammans skapar vi av och med naturen. Ni får kunskap och inspiration som ni direkt kan omsätta i den pedagogisa verksamheten. 
  • Handledning kring hur ni kan utveckla ert artbete med lärande för hållbar utveckling.
  • Handledning kring hur ni kan utveckla er utemiljö så att den blir innehållsrik och full av kreativa platser där barn kan lära och leka tillsammans. 

Webbkurser

  • Inga sena kvällsföreläsningar eller pusslande för att få tiden att räcka till. Kompetensutveckling när du kan och där du är. Vill du ha mer information om Gröntänks webbkurser klicka här eller ta kontakt så berättar jag mer. 
  • Nischade webbkurser. När ni köper in kurser till hela förskolan, området eller kommunen kan Göntänk nischa webbkursen så att den passar just era behov. Kanske vill ni ha extra fokus på hållbar utveckling kopplat till uteverksamhet, pedagogisk miljö eller projektarbete. För offert - tveka inte att ta kontakt. 

Här kan du se ett filmklipp där jag berättar mer om fördelen med nischade webbkurser.